نسخه آزمایشی
مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تبریز > پیش ثبت نام برای ورودی مهر ۹۹ شروع شد
۹۱ بازدید

 

رشته های موجود در مقطع کاردانی :

کاردانی  فناوری اطلاعات – اینترنت و شبکه های گسترده

کاردانی  نرم افزار کامپیوتر

کاردانی  معماری داخلی

کاردانی  مترجمی زبان – آثار مکتوب و متون رسمی

کاردانی  گرافیک

کاردانی  عکاسی

کاردانی  طراحی لباس

کاردانی  دوخت و تکنولوژی لباس

کاردانی  نقاشی

کاردانی  نقاشی دیواری

کاردانی امور فرهنگی

کاردانی حرفه ای بازاریابی

رشته های موجود در مقطع کارشناسی :

کارشناسی حرفه ای روابط عمومی–امور رسانه

مهندسی فناوری اطلاعات –فناوری اطلاعات

کارشناسی حرفه ای معماری – طراحی داخلی

کارشناسی  مترجمی همزمان انگلیسی

کارشناسی  گرافیک – تصویر سازی

کارشناسی  عکاسی – تبلیغات

کارشناسی  طراحی لیاس – لباس خانگی و مجلسی

کارشناسی حرفه ای طراحی و دوخت

کارشناسی حرفه ای مدیریتگردشگری

کارشناسی حرفه ای مدیریت کسب و کار اینترنت

 

 

فرم پیش ثبت نام

 

بالا