نسخه آزمایشی
۴۹۷ بازدید

هر ساله سازمان عتبات دانشگاهیان زمانی را برای ثبت نام از دانشجویان اختصاص داده و از آنها برای تشرف به عتبات عالیات ثبت نام می نماید، این سفر با شرایط و مزایای خاصی همراه است (از جمله وام سفر عتبات) که رجوع به صفحه خاص این سازمان به آدرس https://swf.ir/ اطلاعات بیشتری را در اختیارتان قرار خواهد داد.

بالا