نسخه آزمایشی
۱۲۶ بازدید

۱- کاردانی ورودی مهر ۹۹ ( ۹۹۱) و ماقبل
انتخاب واحد ۱۴۰۱/۶/۱۹
حذف و اضافه ۱۴۰۱/۶/۲۷

۲-کارشناسی ورودی مهر ۹۹ ( ۹۹۱) و ماقبل
انتخاب واحد ۱۴۰۱/۶/۲۰
حذف و اضافه ۱۴۰۱/۶/۲۸

۳-کاردانی و کارشناسی وروری بهمن ۹۹ (۹۹۲)
انتخاب واحد ۱۴۰۱/۶/۲۱
حذف و اضافه ۱۴۰۱/۶/۲۹

۴-کاردانی ورودی مهر ۱۴۰۰ (۴۰۰۱)
انتخاب واحد ۱۴۰۱/۶/۲۲
حذف و اضافه ۱۴۰۱/۶/۳۰

۵-کارشناسی ورودی مهر ۱۴۰۰ (۴۰۰۱)
انتخاب واحد ۱۴۰۱/۶/۲۳
حذف و اضافه ۱۴۰۱/۶/۳۰

۶-کاردانی و کارشناسی ورودی بهمن ۱۴۰۰ (۴۰۰۲)
انتخاب واحد ۱۴۰۱/۶/۲۴
حذف و اضافه ۱۴۰۱/۶/۳۱

🔴🔴انتخاب واحد کاردانی و کارشناسی کلیه ی ورودی ها
۱۴۰۱/۶/۲۵
🔴🔴حذف و اضافه کاردانی و کارشناسی کلیه ی ورودی ها
۱۴۰۱/۷/۱

توجه توجه : دانشجویان گرامی توجه داشته باشید که فقط و فقط طبق تاریخ های اعلام شده میتوانید انتخاب واحد خود را در سامانه هم آوا انجام دهید. و پس از آن آموزش امکان انتخاب واحد برای دانشجویان را نخواهد داشت. لذا در تاریخ اعلامی انتخاب واحد خود را انجام دهید. ❌

ارسال دیدگاه
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های مورد نیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

بالا