نسخه آزمایشی
مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تبریز > اسامی مدیر گروه های مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تبریز
۵۱ بازدید

 

آقای ارسلان انجمن آذری

مدیر گروه رشته زبان خارجی

آقای کامبیز فخر

مدیر گروه رشته فناوری اطلاعات

آقای محمد امین خجسته قمری

مدیر گروه رشته معماری

بالا