نسخه آزمایشی
۵۹۳ بازدید

آدرس: تبریز، بالاتر از آبرسان، خیابان ۷ تیر، نرسیده به چهادر راه عباسی، خیابان دوکمال، مجتمع آموزشی و تحقیقاتی جهاد دانشگاهی تبریز

نام و نام خانوادگی قسمت شماره مستقیم داخلی
خانم نوروزی رئیس مرکز ۳۶۵۹۰۲۴۱ ۱۱۰
آقای  آذری معاون آموزشی و پژوهشی ۳۶۵۹۰۲۴۰ ۱۰۹
خانم جدیری امور اساتید ۱۰۳
خانم نجفی کارشناس آموزش ۱۰۳
خانم جعفرپور دبیر خانه- کارشناس آموزش ۱۰۴
آقای خداوردی پور کارشناس انفورماتیک ۱۰۸
آقای عبدالهی کارشناس آموزش ۳۶۵۹۰۲۴۰ ۱۰۹
آقای  علیپور امور مالی ۱۱۲
خانم جدیری کارشناس دفتر اشتغال و کارآفرینی و امور اساتید ۳۶۵۹۰۲۴۴
سانترال سانترال ۳۶۵۹۰۲۴۲

۳۶۵۹۰۲۴۳

 

 

بالا