نسخه آزمایشی
مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تبریز > آیین نامه های اموزشی و نظام وظیفه
۶۲۷ بازدید

مجموعه قوانین و مقررات  دانشگاه جامع علمی کاربردی سال ۱۳۹۶

  دانلود فایل پی دی اف

آخرین بخشنامه نظام وظیفه

دانلود بخشنامه

آیین نامه نقل و انتقالات 

نامه آیین نامه نقل و انتقالات

آیین نامه نقل و انتقالات

بازه حذف اضطراری دروس

بازه حذف اضطراری دروس

تمدید بازه و قوانین حذف اضطرای دروس

بالا